Innovatie en strategie

Inspirerende ideeën vertalen naar een concrete en realistische marketing strategie

Strategische innovatie wordt vaak gebruikt als buzz woord om verandering door te voeren. Veranderen vinden wij alleen goed wanneer je er beter van wordt, want het vraagt veel van je organisatie. Het kan zijn dat je je bedrijf wilt vernieuwen om de concurrentie voor te blijven. Of je ziet kansen in de markt waar je op in wilt springen. De marktomstandigheden kunnen je ook dwingen je strategische focus te verleggen. Daarnaast eisen de snelle marktontwikkelingen dat je in een kort tijdsbestek je nieuwe strategie efficiënt invoert. Er komt dus veel op je af. Inspirerende ideeën genoeg. Maar hoe ga je die vertalen aar een concrete en realistische marketing strategie?

Naar een integraal denkkader

Strategische innovatie met effect

Als het gaat om innovatie zijn bedrijven in staat om nieuwe producten en diensten te bedenken en te zorgen voor een introductiecampagne. Soms is het succesvol, vaak valt het resultaat tegen. Bij innovatie stellen wij altijd de vragen waartoe, wat en hoe? “Waartoe” gaat om de visie en de lange termijn, “wat” gaat om nieuwe producten en diensten en “hoe” gaat om de nieuwe processen die ontstaan bij de nieuwe strategie. De verbanden hier tussen zien, is schaken op drie borden tegelijk. We brengen dit graag voor je in kaart. Samen ontwikkelen we een marketing strategie die voldoet aan de verwachtingen en de doelstellingen, maat ook werkbaar is voor de organisatie.

Innovatie vraagt ook om een pragmatische aanpak

KCS Marketing kan helpen om strategische innovatie (anders kijken, leren, adaptief vermogen), product en of diensten innovatie (ideeën omzetten in een tastbaar aanbod) en innovatieve processen (de organisatie beter en slimmer laten samenwerken) te realiseren. We luisteren, vertalen de marktinformatie naar concrete mogelijkheden en reiken de tools aan om de juiste stappen te zetten. Een ervaren sparringpartner met een no nonsens, nuchter en pragmatische aanpak. 

Portfolio: